Πάφος

Μυθικό πρόσωπο. Σύμφωνα με τα Σχόλια στον Διονύσιο Περιηγητή, ο Πάφος ήταν γιος του Κέφαλου, ο οποίος έζησε στην Ασία και είχε, εκτός από τον Πάφο, και άλλο γιο, τον Αώον. Ο Πάφος πέρασε στην Κύπρο και έκτισε την πόλη Πάφο. Μαζί του ήρθε κι ο γιος του Κινύρας* που νυμφεύθηκε την κόρη του Πυγμαλίωνος* Θυμαρέτη*.