Κυπρογένεια, Κυπρογενής

Image

Επωνυμίες της θεάς Αφροδίτης, που σημαίνουν γεννημένη στην Κύπρο, όπως εξάλλου γράφει και ο Ησίοδος (Θεογονία, 199):

 

...Κυπρογενέα δ’, ὅτι γέντο πολυκλύστῳ  ἐνί Κύπρῳ...

 

Δηλαδή:

...Κυπρογεννημένη, γιατί γεννήθηκε στην πολυθάλασση την Κύπρο...

 

Παρόμοια έχουμε και το επίθετο Αφρογένεια της θεάς, δηλαδή γεννημένη από τους αφρούς (της θάλασσας). Τα επίθετα Κυπρογένεια και Κυπρογενής αναφέρονται από πολλούς αρχαίους συγγραφείς˙ μαζί δε με τα επίθετα Κύπρις (=Κυπριώτισσα), Παφία (=Παφίτισσα) και πάρα πολλές άλλες σχετικές αναφορές, αποδεικνύουν ότι καθολική ήταν, κατά την Αρχαιότητα, η πεποίθηση για την κυπριακή καταγωγή της Αφροδίτης.

 

Μεταξύ των αρχαίων συγγραφέων που αναφέρουν την θεά ως Κυπρογένεια και Κυπρογενή, εκτός από τον Ησίοδο που ανεφέρθη πιο πάνω, είναι ο Νόννος, ο Θέογνις, η Σαπφώ, ο Πλούταρχος, ο Πίνδαρος, ο Αλκαίος, ο Αθήναιος, ο Θεόκριτος και άλλοι. Ακόμη ο Ορφικός  Ύμνος στην Αφροδίτη αποκαλεί τη θεά Κυπρογενή και την Κύπρο τροφό (=παραμάνα) της.