Χύτρος

Image

Μυθικός Έλληνας ήρωας, που έδωσε, σύμφωνα και προς την αρχαία παράδοση, το όνομά του στην αρχαία κυπριακή πόλη Χύτροι (σημερινή Κυθρέα). Σύμφωνα δε προς τον Στέφανο Βυζάντιο (στη λέξη Χύτροι) που γράφει ότι αντλεί από τον Ξεναγόρα, ο Χύτρος ήταν γιος του Αλεξάνδρου κι εγγονός του Αθηναίου ήρωα Ακάμαντος:

 

Χύτροι, Κύπρου πόλις, ἡ  ὠνομάσθαι μέν Ξεναγόρας φησίν ἀπό Χύτρου τοῦ  Ἀλεξάνδρου τοῦ  Ἀκάμαντος.

 

Ο Αθηναίος Ακάμας, γιος του ήρωα Θησέα, αναφέρεται ότι σχετίστηκε επίσης με την Κύπρο, στην οποία λέγεται ότι είχε ιδρύσει την πόλη Ακαμαντίδα στο δυτικό άκρο της Κύπρου που και σήμερα ονομάζεται Ακάμας. Μα κι άλλο μέλος της ίδιας οικογένειας, ο Δημοφών (γιος του Θησέα κι αδελφός του Ακάμαντος) αναφέρεται ότι είχε ιδρύσει μια πόλη στην Κύπρο, την Αιπεία* (τους μετέπειτα Σόλους).

 

Έτσι, η αρχαία κυπριακή πόλη των Χύτρων, θεωρώντας ότι είχε ιδρυθεί από τον μυθικό Χύτρον, αναγνώριζε σαφώς ελληνική, και συγκεκριμένα αθηναϊκή, ρίζα για τον εαυτό της. Γιατί μέσω της παράδοσης για τον Χύτρον, αναγνώριζε ότι είχε ιδρυθεί από Αθηναίους αποίκους με επικεφαλής τον επώνυμο δισέγγονο του Θησέα.