Αγορία

Image

Επίθετο που είχε δοθεί στη θεά Άρτεμη στην Κύπρο. Απαντάται σε αλφαβητική επιγραφή που βρέθηκε στους Χύτρους. Πιστεύεται ότι το επίθετο αγορία ταυτίζεται με το αγοραία, επίθετο που είχε η θεά στην αρχαία Ολυμπία και που σήμαινε προστάτιδα των συγκεντρώσεων του λαού (στην αγορά).