Δαμναμενεύς ή Δαμναμένις

Ιερέας της Κυβέλης, ένας από τους Ιδαίους Δακτύλους. Κατά πληροφορία που παραδίδεται από τον Κλήμη τον Αλεξανδρέα, ο Δαμναμενεύς, μαζί με τον Κέλμι, άλλο Ιδαίο Δάκτυλο, υπήρξαν οι πρώτοι που βρήκαν σίδηρο στην Κύπρο.