Πόθος

Image

Μυθικό πρόσωπο, γιος της Κύπριδος Αφροδίτης. Σύμφωνα με τον Αισχύλο (Ἰκέτ., 1038-39) ο Πόθος συνοδεύει πάντα τη μητέρα του. Στην τραγωδία του Ευριπίδη Βάκχαι (στίχ. 414), ο Πόθος παρουσιάζεται να κατοικεί στην Πάφο, όπου ο Χορός εύχεται να φθάσει με τη βοήθεια του Διονύσου. Σε άλλους συγγραφείς οι Πόθοι είναι πολλοί, χαρακτηρίζονται «αελλόποδες», δηλαδή γρήγοροι, ενώ σύμφωνα με άλλη παράδοση τους οδηγεί ο Έρωτας με τα γρήγορα φτερά του για να κυριαρχούν στους ανθρώπους.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια