Αβραάμ Θεοχάρης

Image

Αγωνιστής του 1821. Γεννήθηκε στην Κύπρο, αλλά είναι άγνωστος ο ακριβής τόπος γέννησής του. Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης πολέμησε κάτω από τις διαταγές διαφόρων οπλαρχηγών στους Μύλους, στο Σταβένικο, στη Λειβαδιά, στις Θήβες και στην Πέτρα. Του δόθηκε σχετικό πιστοποιητικό, υπογραμμένο από τον υπουργό των Στρατιωτικών Π.Γ. Ρόδιο και από τον Μακρυγιάννη, που αναφέρει ότι «καθ’ ὃλας τάς διαληφθείσας περιστάσεις ἒδειξε πάντοτε ἐμβριθή ζῆλον, γενναιότητα καί ἐξαίρετον διαγωγήν...».