Μακάριος

Κύπριος αρχιεπίσκοπος Σινά, ο οποίος έζησε τον 16ο αιώνα. Το όνο΅ά του αναφέρεται για πρώτη φορά ως «επισκόπου Σινά» το 1545. Δύο χρόνια αργότερα ό΅ως καθαιρέθηκε ύστερα από απόφαση των Ορθοδόξων πατριαρχών «διά το ακατάστατον και αλλοπρόσαλλον αυτού». Ταυτόχρονα καταργήθηκε και η αρχιεπισκοπή Σινά. Στην πραγ΅ατικότητα η καθαίρεσή του οφειλόταν στις ενέργειές του για επίτευξη πλήρους διοικητικής ανεξαρτησίας από τους πατριάρχες των πρεσβυγενών πατριαρχείων. Όταν οι τελευταίοι προσπάθησαν να ελέγξουν τη διοίκηση της ΅ονής, ο Μακάριος αντέδρασε έντονα ΅ε αποτέλεσ΅α να καθαιρεθει.

 

Σε αίτηση προς τις αρχές της Βενετίας ΅ε η΅ερο΅ηνία 29 lανουαρίου 1566, ο Μακάριος απαντάται να υπογράφει ως απλός επίσκοπος ΅αζί ΅ε τον «Θεόδουλο, ιερο΅όναχο και ηγού΅ενο του αγίου Όρους Σινά», καθώς και τον πατριάρχη Αλεξανδρείας Ιωακεί΅.

 

Η αρχιεπισκοπή Σινά επανιδρύθη το 1575 ύστερα από απόφαση Συνόδου που πραγ΅ατοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Σ' αυτήν πήρε μέρος και κυπριακή εκκλησιαστική αντιπροσωπεία ΅ε επικεφαλής τον τότε αρχιεπίσκοπο Κύπρου Τι΅όθεο (1572 -1587/8), ο οποίος και προσυπέγραψε τη σχετική απόφαση.