Νικόλαος Δαμασκηνός

Image

Έλληνας ιστορικός και φιλόσοφος της Αρχαιότητας (1ος αιώνας π.Χ.). Έγραφε έργα φιλοσοφικά, τραγωδίες, κωμωδίες, μια παγκόσμια ιστορία με τον τίτλο Ἱστορίαι, αποτελούμενη από 144 Βιβλία και το έργο Παραδόξων ἐθνῶν συναγωγή.

 

Στο τελευταίο αυτό έργο του περιλαμβάνει και τα σχετικά με τους Τελχίνες*, ανθρώπους καταγόμενους από την Κρήτη, οι οποίοι κατοίκησαν στην Κύπρο κι αργότερα μετοίκησαν στη Ρόδο. Οι Τελχίνες, κατά το Νικόλαο Δαμασκηνό, ήσαν άνθρωποι πολύ βάσκανοι και φθονεροί.