Στέφανος Βυζάντιος

Image

Συγγραφέας του τέλους του 5ου/αρχών του 6ου αιώνα μ.Χ. Εκτενές έργο του είναι τα Ἐθνικά, αποτελούμενο από 60 βιβλία. Πρόκειται για ένα πλούσιο σε περιεχόμενο γεωγραφικό λεξικό, του οποίου σώζεται μόνο μια επιτομή, από τον Ερμόλαο, με τον τίτλο Περί Πόλεων. Στα Ἐθνικά του ο Στέφανος Βυζάντιος, εκτός από τις γεωγραφικές, παρέθετε και πολλές ιστορικές πληροφορίες για τον κάθε τόπο.

 

Στην επιτομή του Ερμολάου αναφέρονται οι εξής 33 πόλεις της Κύπρου: Αίπεια,  Άκρα, Ακράγαντες, Αλεξάνδρεια, Αμαθούς, Αμαμασσός, Αρσινόη, Αρσίνη, Αφροδισιάς, Γολγοί, Διωνία, Ερυθραί, Ερύσθεια, Ιδάλιον, Καρπασία, Κορώνεια, Κούριον, Κρήσιον, Κωνστάντεια, Λακεδαίμων, Λάπηθος, Μάριον, Πάνακρα, Πάφος, Πηγαί, Τάμασος, Τεγησσός, Τέμβρος, Τρεμιθούς,  Ύλη, Χύτροι, Κορώνη και Κιτιείς.

 

Για τις πόλεις αυτές ο Στέφανος Βυζάντιος παραθέτει ποικίλες πληροφορίες, όπως: σε ποιες άλλες χώρες υπάρχουν πόλεις με τα ίδια ονόματα­· πώς λέγονται οι κάτοικοι τους۠ από πού πήραν το όνομά τους۠ ποιοι τις έκτισαν۠ ποιοι θεοί λατρεύονται σ' αυτές, ποιοι άλλοι συγγραφείς τις αναφέρουν۠ ποιες παραλλαγές των ονομάτων τους αναφέρονται۠ πώς ονομάζονταν παλαιότερα۠ και άλλα.

 

Εκτός από τις σύντομες αυτές πληροφορίες του για τις κυπριακές πόλεις που αναφέρει, ο Στέφανος Βυζάντιος παραθέτει και τα ονόματα της Κύπρου που αναφέρουν οι παλαιότεροι συγγραφείς και τα οποία είναι: Κύπρος, Κεραστίς, Κεραστιάς, Κεράστεια, Αμαθουσία, Ακαμαντίς, Μηϊονίς και Σφήκεια. Για τα ονόματα αυτά βλέπε τα σχετικά λήμματα στη Μ.Κ.Ε.. καθώς και στο γενικό λήμμα Κύπρος.