Σουητώνιος Gaius Suetonius Tranquillus

Ρωμαίος συγγραφέας. Έζησε από το 70 μέχρι το 160 περίπου μ.Χ. Υπηρέτησε ως αυτοκρατορικός γραμματέας στα χρόνια του Τραϊανού. Υπό την ιδιότητά του αυτή είχε τη δυνατότητα να αναδιφεί τα αυτοκρατορικά αρχεία. Έτσι αφιέρωσε αρκετό μέρος της ζωής του στις ιστορικές έρευνες.

 

Από τα έργα του σώθηκαν τα: Βίοι των Καισάρων, Περί των Επιφανών Ανδρών (De Viris Illustribus), Γραμματικοί και Ρήτορες. Στο έργο του Περί των Επιφανών Ανδρών παρέχει την πληροφορία ότι ο Τίτος*, ταξιδεύοντας στην Ανατολή, λοξοδρόμησε προς την Κύπρο για να επισκεφθεί το μαντείο της Παφίας Αφροδίτης και να ζητήσει χρησμό για το θαλασσινό του ταξίδι. Με τον χρησμό που πήρε ενισχύθηκε και η ελπίδα του ότι θα έπαιρνε την εξουσία.