Πρόκλος

Συγγραφέας των πρώτων μεταχριστιανικών αιώνων. Έζησε κατ’ άλλους τον 2ο αιώνα και κατ’ άλλους τον 5ο αιώνα. Ο Πρόκλος συνέγραψε Χρηστομάθειαν, βοήθημα δηλαδή για τη λογοτεχνία, της οποίας σώζονται αποσπάσματα. Στο έργο αυτό του Πρόκλου αναφέρεται με αρκετές λεπτομέρειες το περιεχόμενο των Κυπρίων Ἐπῶν, των οποίων μόνο μερικά ολιγόστιχα αποσπάσματα έχουν διασωθεί. Οι πληροφορίες του Πρόκλου για το περιεχόμενο των Κυπρίων Ἐπῶν φαίνεται ότι προέρχονται όχι από το ίδιο το ποίημα αλλά μέσω τρίτου έργου.

 

Σε σχόλιο επίσης του Πρόκλου στον Ησίοδο αναφέρεται ότι ο Κύπριος φιλόσοφος Ζήνων ο Κιτιεύς τροποποιούσε στίχους του Ησιόδου, για να δείξει ότι η ευπείθεια (η πρόθυμη υπακοή) είναι ανώτερη από την ευφυία.