Κοσμάς Αλέξανδρος

Εκπαιδευτικός, συγγραφέας σχολικών βιβλίων. Γεννήθηκε στη Λάπηθο το 1906 και πέθανε το 1987. Φοίτησε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, και το 1924 περάτωσε τις σπουδές του στο Παγκύπριο Διδασκαλείο. Του απενεμήθη το «Σεβέρειο βραβείο» και το χρυσό μετάλλιο της Κυπριακής Αδελφότητος Αιγύπτου.

 

Διορίστηκε δάσκαλος στην Αστική Σχολή Αγίου Αντωνίου στη Λευκωσία και ύστερα από υπηρεσία οκτώ χρόνων διορίστηκε διευθυντής στο Σχολείο Αγίων Ομολογητών όπου υπηρέτησε μέχρι το 1942. Τότε αποσπάσθηκε στη μέση εκπαίδευση και διορίστηκε στην προγυμνασιακή τάξη που ιδρύθηκε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο. Στην τάξη αυτή υπηρέτησε μέχρι το 1960 και στη συνέχεια (μέχρι το 1965) δίδαξε νέα ελληνικά και βοηθητικά μαθήματα στις τρεις πρώτες τάξεις του Παγκυπρίου Γυμνασίου. Το 1965 διορίστηκε μέλος της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και υπηρέτησε στη θέση αυτή μέχρι το 1975 οπότε αφυπηρέτησε. Διετέλεσε γραμματέας και πρόεδρος της Παγκυπρίου Οργανώσεως Ελλήνων Διδασκάλων (ΠΟΕΛ).

 

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Φιλολόγων Κύπρου «Στασίνος», εκτιμώντας την πενηντάχρονη προσφορά του στην ελληνική παιδεία, τον τίμησε το 1983 με αναμνηστικό δίπλωμα.

 

Ο Αλέξανδρος Κοσμάς έχει συγγράψει διάφορα σχολικά βιβλία: Προσευχές για την Α' και Β' τάξη του Δημοτικού, Λειτουργική, Γραμματική της Ελληνικής Γλώσσας για την Ε' και Στ' τάξη, Ευαγγελικές Περικοπές για την Ε' και Στ' τάξη, Γραμματική με συντακτικό για χρήση των Γυμνασίων.