Ιωαννίδης Ιωάννης

Image

Εκπαιδευτικός, συγγραφέας μελετών. Γεννήθηκε το 1881 στη Λευκωσία. Αποφοίτησε από το Παγκύπριο Γυμνάσιο και το Παγκύπριο Διδασκαλείο. Στο διάστημα 1900 -1903 υπηρέτησε ως δάσκαλος στη Λευκωσία και στην περίοδο 1903 -1907 σπούδασε φιλολογία στην Αθήνα. Μετά την επιστροφή του στην Κύπρο εργάστηκε ως καθηγητής της φιλολογίας στο Παγκύπριο Γυμνάσιο (1908 - 1922) και στη συνέχεια πήγε για ανώτερες σπουδές στη Δυτική Γερμανία όπου απέκτησε τον τίτλο του διδάκτορος. Εκλήθη στην Κύπρο και ανέλαβε τη θέση του γυμνασιάρχη του Παγκυπρίου Γυμνασίου από το 1926 ως το 1930. Το 1938 ίδρυσε την Παγκύπριον Ακαδημίαν Θηλέων, την οποία διηύθυνε μέχρι τον θάνατό του το 1944.

 

Ο Ιωάννης Ιωαννίδης εξέδιδε το μηνιαίο φιλολογικό - φιλοσοφικό - παιδαγωγικό περιοδικό Ἡ Γνῶσις από το 1933 μέχρι το 1936. Το 1935 εξεδόθη στη Λευκωσία το έργο του Ἀνάλυσις τῆς Θείας Κωμωδίας Δάντου Ἀλιγκιέρι (ἀνατύπωσις ἐκ τοῦ περιοδικοῦ « Ἡ Γνῶσις»).

Φώτο Γκάλερι

Image