Ηγήσιππος

Με το όνομα αυτό φέρεται αρχαίος Κύπριος συγγραφέας, από τη Σαλαμίνα. Πρόκειται για τον Ηγήσανδρο τον Σαλαμίνιο (που εσφαλμένα αναγράφεται σε μια πηγή ως Ηγήσιππος), για τον οποίο βλέπε χωριστό λήμμα.