Μάξιμος Τύριος

Ρήτορας και πλατωνικός φιλόσοφος του 2ου αιώνα μ.Χ. Από το έργο του σώζονται 41 Λόγοι και Πραγματείες με φιλολογικό, φιλοσοφικό και ηθικό περιεχόμενο.

 

Στον όγδοο Λόγο του ο Μάξιμος Τύριος παρέχει πληροφορίες για άγαλμα της Αφροδίτης στην Πάφο της Κύπρου. Σύμφωνα μ’ αυτές, το άγαλμα της Παφίας Αφροδίτης έμοιαζε με λευκή πυραμίδα, το υλικό όμως από το οποίο ήταν κατασκευασμένο ήταν άγνωστο. Η πληροφορία αυτή του Μάξιμου καθορίζει σαφέστερα τη μορφή του αγάλματος, για το οποίο άλλος συγγραφέας, ο Φιλόστρατος*, αναφέρει ότι ήταν καμωμένο με συμβολικό τρόπο.