Ισίγονος ο Κιτιεύς

Αρχαίος Κύπριος μυθογράφος, από την πόλη του Κιτίου όπως υποδηλώνει το επώνυμό του. Εκτός από το όνομά του, που αναφέρεται από τους σχολιαστές, δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες για τον Ισίγονο, το έργο του και την εποχή στην οποία έζησε.

 

Τον αναφέρουν ο Τζέτζης (Χιλιάδες, 1,468-9 και 7,643-4) και ο Κύριλλος (Ἀπολογία τοῦ  Χριστιανισμοῦ κατά τοῦ Ἰουλιανο, 3p. 88c).