Σωτηρίου Ζαχαρίας

Image

Ποιητής και δημοσιογράφος. Γεννήθηκε στην Αμμόχωστο το 1878 και πέθανε το 1959. Σπούδασε οικονομικά και ξένες γλώσσες στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρυτού.   Έζησε για ένα διάστημα στην Αθήνα, όπου πήγε για περαιτέρω σπουδές, κι όπου διδάχθηκε τη φωτογραφική τέχνη. Επέστρεψε, στη συνέχεια, στην Κύπρο, όπου άνοιξε φωτογραφείο στην Αμμόχωστο. Αργότερα ασχολήθηκε και με διάφορα άλλα βιοποριστικά επαγγέλματα.

 

Μετά την εξέγερση του Οκτωβρίου του 1931 (τα γνωστά Οκτωβριανά*), συνελήφθη από τους   Άγγλους και φυλακίστηκε για σύντομο διάστημα. Διετέλεσε σχολικός έφορος Αμμοχώστου.

 

Ασχολήθηκε με τη σατιρική, κυρίως, ποίηση. Μεταξύ δε του 1903 και του 1908 εξέδιδε στην Αμμόχωστο τη 15νθήμερη έμμετρη εφημερίδα Πύξ-Λάξ (για την οποία βλέπε χωριστό λήμμα). Στην εφημερίδα αυτή δημοσίευσε, βέβαια, πάρα πολλούς στίχους του. Εξέδωσε, επίσης, ποιητικές συλλογές και φυλλάδες με ποιήματά του, τόσο σατιρικού όσο και εθνικού περιεχομένου, που είναι:

 

1. Ἡ  Ἑλλάς βαθειά θλιμμένη (Παύλος Μελάς), 1904.

2. Ποίημα εἰς τήν ΚΕ' Μαρτίου, 1913.

3. Πενιχροί Στίχοι, 1929.

4. Στόνοι Μικρασιατικῆς Συμφορᾶς, 1931.

5. Ποιητικόν Μνημόσυνον, 1932.

6. Ἀναλαμπαί «Πύξ-Λάξ», 1932.

7. Λευκόν, Εἰρηνικόν, Χριστουγεννιάτικον καί Ἑορτάσιμον «Πύξ-Λάξ», 1932.

8. Πνεῦμα «Πύξ-Λάξ», 1932.

9. Σκιά «Πύξ-Λάξ». Τά πάντα ὄναρ και σκιά, 1932.

10. Ἠχώ «Πύξ-Λάξ». Κουβέντες πού ἀφορῶσι μονάχα τό Βαρώσι, 1932.

11. Μετενσάρκωσις ἤ μᾶλλον μετεγχάρτωσις «Πύξ-Λάξ», 1932.

12. Σκέττον «Πύξ-Λάξ» καί ὅ,τι μέ θυμόν ὁ Κύριος, 1933.

13. Φούριες «Πύξ-Λάξ», 1933.

14. Πεζοέμμετρα Διηγήματα, 1933.

15. Κκέφια «Πύξ-Λάξ», 1933.

16. Ποικῖλα, 1934.

 

Ο Ζαχαρίας Σωτηρίου μετανάστευσε στην Αγγλία το 1952, όπου και παρέμεινε μέχρι τον θάνατό του, το 1959.