«Νέα Ελεούσα»

Image

Ίδρυμα στη Λευκωσία για άτομα με σοβαρή πνευματική καθυστέρηση. Διαδέχθηκε το πρώτο Κέντρο Φροντίδας Παιδιών με Βαριά Νοητική Υστέρηση με την επωνυμία «Ελεούσα», το οποίο λειτούργησε στις αρχές της δεκαετίας του 1970 από το Σωματείο Ελληνίδων Κυριών «Ένωση» Λευκωσίας, πάνω σε εθελοντική βάση, αλλά ανέστειλε τη λειτουργία του το 1974 λόγω οικονομικών προβλημάτων. Η «Νέα Ελεούσα» είναι το μοναδικό παγκύπριο ίδρυμα γι’ αυτή την κατηγορία πνευματικής καθυστέρησης και υπάγεται στο Τμήμα Κοινωνικής Ευημερίας. Λειτουργεί από το 1977 και αρχικά φιλοξενούσε παιδιά απ' όλη την Κύπρο, ηλικίας μεταξύ πέντε και δεκαοκτώ χρόνων. Σήμερα εξυπηρετεί κυρίως ενήλικα άτομα με σοβαρή νοητική καθυστέρηση. Η «Νέα Ελεούσα» φιλοξενεί 32 άτομα (27 ενήλικες και 5 ανήλικους).