Νταλμάριο Σεμπαστιάνο

Image

Βενετός αξιωματούχος που υπηρέτησε στην Κύπρο κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας.

 

Ο Σεμπαστιάνο Νταλμάριο υπηρετούσε στην Κύπρο ως σύμβουλος του τοποτηρητή κατά το 1518, όταν στις 13 Ιανουαρίου του χρόνου αυτού πέθανε στη Λευκωσία ο τότε τοποτηρητής Φαντίνο Μιγκέλ. Τότε στον Νταλμάριο ανετέθησαν καθήκοντα αντιτοποτηρητή, για μερικούς μήνες. Στη συνέχεια αυτά τα καθήκοντα ανετέθησαν στον τότε γενικό προβλεπτή της Κύπρου, που ήταν ο Μπαρτολομέο Κονταρίνι, μέχρι τον διορισμό νέου τοποτηρητή μέσα στον ίδιο χρόνο.