Οβγός φράγμα

Image

Χωμάτινο φράγμα χωρητικότητας 845.000μ³ νερού περί το ένα χιλιόμετρο ανατολικά του χωριού Χρυσηλιού. Είναι κτισμένο πάνω στον ποταμό Οβγό, σε μέσο υψόμετρο 60 μέτρων και σ' απόσταση 9 χιλιομέτρων από τη θάλασσα.

 

Η κατασκευή του φράγματος έγινε μεταξύ Ιουνίου του 1963 και Οκτωβρίου του 1964. Σκοπός του ήταν ο εμπλουτισμός των υπόγειων υδροφόρων στρωμάτων και η άρδευση έκτασης γης 850 περίπου εκταρίων, στην πεδιάδα της Μόρφου, που εκαλλιεργείτο με εσπεριδοειδή.

 

Το φράγμα του Οβγού έχει ύψος 16 μ., όγκο 146.600μ³ και επιφάνεια 260.000μ³. Από γεωλογικής απόψεως, η περιοχή του φράγματος βρίσκεται πάνω σε πρόσφατες αλλουβιακές αποθέσεις της Ολόκαινης γεωλογικής περιόδου.