Όφθαλμον ή όφταρμον

Image

Παραδοσιακή ποικιλία σταφυλιών που εκαλλιεργείτο στην Κύπρο και που σήμερα απαντάται σε ελάχιστο μόνο βαθμό. Πρόκειται για ποικιλία μαύρου επιτραπέζιου σταφυλιού, ακατάλληλου για κατασκευή κρασιών. Εθεωρείτο από τα καλύτερα επιτραπέζια σταφύλια της Κύπρου, πριν εισαχθούν και προωθηθούν νέες ποικιλίες (όπως οι ποικιλίες κάρντιναλ, περλέτ, αλφόνς λαβαλλέ κ.α.).

 

Κατά τον Γ. Λουκά, το σταφύλι αυτό ονομάστηκε όφταρμον (όφθαλμον) επειδή οι ρώγες του είναι μαύρες και στρογγυλές και μοιάζουν με κόρη οφθαλμού.