Οφτόν

Image

Τρόπος μαγειρέματος του κρέατος στην Κύπρο. Οφτόν (επίθετο που μετατρέπεται σε ουσιαστικό με την παράλειψη της λέξης κρέας), από την αρχαία ελληνική λέξη ὀπτός (= ψητός, ψημένος).

 

Με τη λέξη οφτόν εννοείται το κρέας το ψημένο σε φούρνο (οφτόν του φούρνου ή και οφτόν κλέφτικον). 

 

Η λέξη χρησιμοποιείται και για άλλα φαγώσιμα ψημένα σε φούρνο, που πάντοτε προσδιορίζονται, όπως λ.χ. αυκά οφτά, πατάτες οφτές. Ωστόσο μόνη της η λέξη οφτόν σημαίνει πάντοτε το κρέας.