Ορόντης

Image

Γαμβρός του βασιλιά των Περσών Αρταξέρξη Β΄ (404-358 π.Χ), που εστάλη σε εκστρατεία στην Κύπρο. Όπως αναφέρει ο Διόδωρος Σικελιώτης, κατά τη διάρκεια της επανάστασης κατά των Περσών του βασιλιά της Σαλαμίνος Ευαγόρα Α΄, ο Αρταξέρξης έστειλε εναντίον του ισχυρότατη στρατιωτική δύναμη 300.000 ανδρών και 300 καραβιών. Αρχηγοί του στρατού ήταν ο Ορόντης και του στόλου ο Τιρίβαζος. Αυτοί έφθασαν στην Κύπρο από την Κιλικία κι άρχισαν τις πολεμικές επιχειρήσεις κατά του Ευαγόρα.

 

Βλέπε λήμμα: Ευαγόρας Α

 

Κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της Σαλαμίνος, ο Τιρίβαζος προσπάθησε να καταλήξει σε συμφωνία με τον Ευαγόρα, ζητώντας απ’ αυτόν να παραμείνει βασιλιάς μόνο στη Σαλαμίνα και να αποσύρει την αξίωσή του για έλεγχο ολόκληρης της Κύπρου. Η προσπάθεια του Τιρίβαζου δεν άρεσε στον Ορόντη, που τον κατήγγειλε στον Αρταξέρξη. Ο βασιλιάς των Περσών πρόσταξε τότε τον Ορόντη να συλλάβει τον Τιρίβαζο και να του τον στείλει αλυσοδεμένο. Έτσι κι έγινε, οπότε ο Ορόντης ανέλαβε πλέον όλη την ευθύνη του πολέμου στην Κύπρο. Δεν κατόρθωσε όμως τίποτα περισσότερο από τον Τιρίβαζο, μάλιστα πρότεινε κι αυτός λίγο αργότερα στον Ευαγόρα τη σύναψη ειρήνης με βάση τους όρους του Τιρίβαζου! Ο Ευαγόρας τελικά απεδέχθη τη σύναψη ειρήνης, αφού δεν είχε εξασφαλίσει τη βοήθεια που ανέμενε από τους συμμάχους του.

 

Ο Φώτιος (Βιβλιοθήκη, 176), γράφει ότι η διάσπαση των περσικών δυνάμεων με τη διαμάχη Ορόντη-Τιρίβαζου και την εξουδετέρωση του δεύτερου από τον πρώτο, οφειλόταν στην πονηριά του Ευαγόρα.

 

Ο Πολύαινος πάλι (Στρατηγήματα, 7.14,1) διηγείται το επεισόδιο της σύλληψης του Τιρίβαζου από τον Ορόντη. Επειδή, γράφει, ο Ορόντης φοβόταν τον Τιρίβαζο, τον συνέλαβε με παγίδα: έστρωσε πολύτιμο κρεβάτι πάνω από ένα λάκκο και κάλεσε τον Τιρίβαζο δήθεν για να συζητήσουν μυστικά˙ ο Τιρίβαζος κάθισε στο κρεβάτι κι έπεσε στον λάκκο-παγίδα, οπότε συνελήφθη κι εστάλη στον Αρταξέρξη.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια