Ορείτης

Image

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Ευρισκόταν στην επαρχία Λευκωσίας, στην περιοχή της Μόρφου, δυτικά του χωριού Κοντεμένος. Σε παλαιούς χάρτες της Κύπρου (όπως ο χάρτης του Abraham Ortelius του 1573) ο οικισμός ευρίσκεται σημειωμένος ως Oritis, μεταξύ των χωριών Cotomeno (=Κοντεμένος), Crusulin (=Χρυσηλιού) και Capuci (=Καπούτι).

 

Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες για τον οικισμό αυτόν, που δεν φαίνεται, πάντως, να υπήρξε ποτέ σημαντικός, και που θα πρέπει να διαλύθηκε στα χρόνια της Οθωμανικής κατοχής της Κύπρου.