Ονασιφών Κλειωναίου Σαλαμίνιος

Image

Αρχαίος Κύπριος γλύπτης του 2ου π.Χ. αιώνα (Ελληνιστικά χρόνια). Όπως φανερώνει το επώνυμό του, καταγόταν από την αρχαία κυπριακή Σαλαμίνα και ήταν γιος κάποιου Κλειωναίου.

 

Τον Κύπριο αυτό γλύπτη γνωρίζουμε από επιγραφή που βρέθηκε στην ακρόπολη της αρχαίας πόλης της Ρόδου και χρονολογήθηκε στον 2ο π.Χ. αιώνα. Το κείμενό της έχει ως εξής:

 

Ἀντισθένης Ἀρχιτίμου

ἱερατεύσας Ἀλίῳ.

Ὀνασιφῶν Κλειωναίου

Σαλαμίνιος ἐποίησεν.

 

Είναι φανερό πως επρόκειτο για αφιέρωση αγάλματος την οποία έκαμε ο Αντισθένης Αρχιτίμου που είχε διατελέσει ιερέας του Ηλίου. Το άγαλμα κατασκεύασε (ἐποίησεν) ο Κύπριος Ονασιφών. Γλωσσολογικά, την κυπριακή καταγωγή του φανερώνει ο τύπος του ονόματός του (Ὀνασιφῶν αντί Ὀνησιφῶν).

 

Δεν είναι γνωστό εάν ο αρχαίος αυτός Κύπριος καλλιτέχνης εργάστηκε στη Ρόδο ή εάν το άγαλμα του θεού Ηλίου που έκαμε μετεφέρθη εκεί από το εργαστήριό του στη Σαλαμίνα της Κύπρου. Εν πάση περιπτώσει, πρόκειται για μια ακόμη απόδειξη των στενών σχέσεων της Κύπρου με τη Ρόδο κατά την Αρχαιότητα.

 

Δεν έχουν βρεθεί άλλες μαρτυρίες για τυχόν άλλα γλυπτά έργα του Ονασιφώνος.