Παβί Pavie Φραγκίσκος

Γάλλος περιηγητής του 16ου αιώνα. Επισκέφθηκε μεταξύ άλλων, κατά το διάστημα μεταξύ 1574 και 1595, διάφορα ελληνικά νησιά (Ζάκυνθο, Ρόδο, Χίο), όπως και την Κύπρο, απ’ όπου κι έγραψε τις εντυπώσεις του. Τα χειρόγραφά του δυστυχώς παραμένουν ανέκδοτα και φυλάσσονται στην Εθνική Βιβλιοθήκη του Παρισιού.

 

Η επίσκεψη του Φραγκίσκου Παβί στην Κύπρο έγινε λίγο μετά την τουρκική κατάκτηση του νησιού (1570-71), γι’ αυτό και οι εντυπώσεις του για τη νέα κατάσταση που δημιουργήθηκε θα πρέπει να είναι σημαντικές.