«Πανάρια»

Τίτλος έργου του επισκόπου Κωνσταντίας της Κύπρου Επιφανίου*, το οποίο περιελάμβανε λόγους εναντίον όλων των αιρέσεων.