«Πατρίς»

Η εφημερίδα Πατρίς

Image

Η εφημερίδα Πατρίς κυκλοφόρησε αρχικά ως εβδομαδιαία εφημερίδα. Το πρώτο της φύλλο κυκλοφόρησε στη Λευκωσία στις 7 Νοεμβρίου 1907.  Με τον ίδιο τίτλο κυκλοφόρησε το 1964 καθημερινή εφημερίδα στη Λευκωσία από την εκδοτική εταιρεία «Ακρόπολις Λτδ»

 

 

Εβδομαδιαία

Στην επικεφαλίδα της η εβδομαδιαία έκδοση του 1907 ανέφερε και τα εξής: Ἐφημερίς Πολιτικῶν, Ἐκκλησιαστικῶν, Κοινωνικῶν καί Ἐκπαιδευτικῶν Ζητημάτων- Ὄργανον τῶν ἀληθινῶν συμφερόντων τοῦ τόπου.

Ιδιοκτήτης και συντάκτης της ήταν ο δήμαρχος και βουλευτής Λευκωσίας Αχιλλέας Λιασίδης. Στην πρώτη σελίδα της πρώτης έκδοσης δημοσιεύεται κύριο άρθρο στο οποίο καθορίζονται οι σκοποί και στόχοι της έκδοσης. Στο άρθρο αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

 

Ἡ Πατρίς θά ἀσχοληθῇ περί τά ἀναφερόμενα εἰς τήν πραγμάτωσιν τῆς Ἐθνικῆς ἀποκαταστάσεως τῆς Νήσου, ὑποδεικνύουσα πρός τοῦτο τά συντελεστικά καί ἀποτελεσματικά μέτρα, τήν ἐπέκτασιν καί προαγωγήν τῆς τε γενικῆς καί τῆς εἰδικῆς πρακτικῆς παιδεύσεως τοῦ Λαοῦ, τήν ἱεροπρεπῆ μόρφωσιν τοῦ Κλήρου καί τήν ἀξιοπρεπῆ συντήρησιν αὐτοῦ, τήν εὐόδωσιν τῶν ὑλικῶν συμφερόντων τῆς ὅλης Νήσου καί τῶν κοινοτήτων καί τῶν ἀτόμων δι’ ὑποδείξεως μεθόδων καί τρόπων συντελούντων εἰς τήν καθόλου εὐημερίαν, τήν διαφώτισιν τοῦ δημοσίου περί πολλῶν ἃτινα ἐγένοντο ἀπό τῆς ἀγγλικῆς κατοχῆς καί ἐν προτέροις ἀκόμη χρόνοις καί δι’ ἄ διάφοροι ἐκράτησαν καί κρατοῦσιν ἀνακρίβειαι.

 

Η εφημερίδα υποστήριξε στη διαμάχη του Αρχιεπισκοπικού Ζητήματος τον μητροπολίτη Κερύνειας Κύριλλο. Η Πατρίς είχε πλούσια αρθρογραφία και σχολιογραφία πάνω σε πολιτικά, κοινωνικά, θρησκευτικά, και φιλολογικά θέματα και είχε συνεργάτες διακεκριμένους ανθρώπους των γραμμάτων της εποχής εκείνης. Ήταν τετρασέλιδη και αρκετά φροντισμένη εφημερίδα. Είχε μεγάλο μέγεθος (56X41 εκ.) και σχήμα εξάστηλο (πλάτος στήλης 5,5 εκ.). Συνέχισε την έκδοσή της μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου 1923, έζησε δηλαδή 17 χρόνια και κυκλοφόρησε 842 φύλλα.

 

Εκδοση 1964

 Με τον ίδιο τίτλο κυκλοφόρησε το 1964 καθημερινή εφημερίδα στη Λευκωσία από την εκδοτική εταιρεία «Ακρόπολις Λτδ». Διευθυντής της ήταν ο Σωκράτης Ηλιάδης. Άλλα μέλη της συντακτικής επιτροπής ήταν οι Ρένος Λυσιώτης, Φρίξος Μαρκίδης, Γλαύκος Κασουλίδης, Κώστας Χριστοδουλίδης, Χριστόφορος Σεραφείμ και Ανδρέας Χαλλούμας για σύντομο χρόνο μέχρι τα τέλη του 1965. Η εκδοτική της ομάδα υποστήριζε ότι έγκριση και ενθάρρυνση για την κυκλοφορία της εφημερίδας είχε δώσει και ο Έλληνας πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου ο οποίος βρισκόταν την περίοδο αυτή σε αντιπαράθεση με τον Πρόεδρο Μακάριο.

Εξέφραζε τις δυνάμεις εκείνες που υποστήριζαν την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, πολεμούσαν σταθερά, απροκάλυπτα  τον πρόεδρο Μακάριο, και υποστήριξαν την παράνομη οργάνωση ΕΟΚΑ Β΄ και το πραξικόπημα εναντίον του προέδρου Μακαρίου.

Η εφημερίδα ήταν εξασέλιδη και είχε μεγάλο μέγεθος (57X42 εκ.) και σχήμα εννιάστηλο (πλάτος στήλης 4 εκ.). Αρχισυντάκτης της εφημερίδας διετέλεσε ο μετέπειτα αρχηγός της ΕΟΚΑ Β Ελευθέριος Παπαδόπουλος.

Η εφημερίδα και οι εκδότες της καταδικάστηκαν επανειλημμένα για λιβέλλους και παρότρυνση σε στάση, γι’ αυτό και η έκδοση της εφημερίδας αναστελλόταν κατά περιόδους. Η εφημερίδα ανέστειλε οριστικά την έκδοσή της την 1 Ιουλίου 1975.

 

Πηγή:

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια

Φώτο Γκάλερι

Image
Image
Image
Image
Image