Περιστερωνοπηγή

Image

Κοινή ονομασία δυο διπλανών χωριών, της Περιστερώνας και της Πηγής, που βρίσκονται στην πεδιάδα της Μεσαορίας, στην επαρχία Αμμοχώστου. Και τα δυο χωριά βρίσκονται υπό τουρκική στρατιωτική κατοχή από το καλοκαίρι του 1974.

 

Για τα δυο αυτά χωριά βλέπε χωριστά λήμματα Περιστερώνα και Πηγή.