Πιλλιρής γεφύρι

Image

Ένα από τα γεφύρια που υπήρχαν μέσα στη μεσαιωνική πόλη της Λευκωσίας, όταν ο ποταμός Πηδκιάς* (Πεδιαίος) περνούσε μέσα από την πόλη, μοιράζοντάς την στα δύο.

 

Το γεφύρι της Πιλλιρής αναφέρεται από τον μεσαιωνικό χρονογράφο Λεόντιο Μαχαιρά.