Πλατύ Βουνό δάσος

Image

Κρατικό δάσος έκτασης 117 εκταρίων (876 σκαλών) στην επαρχία Αμμοχώστου, στα βορειοανατολικά του χωριού Τρίκωμον. Το μεγαλύτερο τμήμα του εμπίπτει στα διοικητικά όρια του χωριού Περβόλια του Τρικώμου.

 

Το ανάγλυφο στην περιοχή του δάσους είναι καμπίσιο με μια μικρή κλίση προς τη θάλασσα. Από γεωλογικής απόψεως, το δάσος βρίσκεται πάνω στις προσχώσεις των αναβαθμίδων πάνω στις οποίες αναπτύχθηκαν εδάφη τέρρα ρόζα και καφκάλλες.

 

Τα κυριότερα είδη βλάστησης στο δάσος είναι ρασ΄ιά, αγριοτερατσ΄ιές, αόρατοι, μερσινιές, σχινιές.