Παρθένιος

Κύπριος Μητροπολίτης Νεαπόλεως

Κύπριος μητροπολίτης Νεαπόλεως του πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Όπως μας πληροφορούν οι επισκοπικοί αγιοταφικοί πίνακες του πατριαρχείου, ο Παρθένιος υπηρέτησε στον θρόνο αυτό από το 1709 έως το 1721. Δεν είναι γνωστά άλλα στοιχεία για τη ζωή και τη δράση του.

 

Πηγή:

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια