Ρόβι

Image

Είδος δημητριακού. Επιστημονική ονομασία: Ervum ervillia. Είναι ετήσιο κτηνοτροφικό φυτό που καλλιεργείται κυρίως στις μεσογειακές χώρες (περιλαμβανομένης της Κύπρου) για τον καρπό του, που είναι μικρού μεγέθους και στρογγυλός. Ο καρπός του (σπόρος) αν και τοξικός για τον άνθρωπο, αποτελεί θαυμάσια κι απαραίτητη χειμερινή τροφή για τα αροτριώντα βόδια, γιατί τα δυναμώνει και τα θερμαίνει για ν' αντέχουν το ολοήμερο όργωμα στα χωράφια. Σήμερα, που δεν χρησιμοποιούνται πλέον τα βόδια, δεν υπάρχει ούτε ζήτηση σπόρων ροβκιού.

 

Το ρόβιν εχορηγείτο συνήθως στα βόδια χοντροαλεσμένο στο χερομύλι κι αναμεμειγμένο με τα άχυρα. Το φυτό ευδοκιμεί σε αμμοαργιλλώδη εδάφη, στα πεδινά και σπερνόταν συνήθως κατ' ανταλλαγή με τα σιτηρά. Το μετά το αλώνισμα και ανέμισμα άχυρο του φυτού λέγεται ροβάσ’ερoν και δινόταν κυρίως ως τροφή στα αιγοπρόβατα. Οι σπόροι του φυτού προτιμώνται επίσης ιδιαίτερα ως τροφή από τα περιστεροειδή.

 

Το ρόβιν ήταν φυτό γνωστό από τα αρχαία χρόνια, το περιγράφει μάλιστα ο Διοσκουρίδης: Ὄροβος γνώριμος θαμνίσκος στενόφυλλος, λεπτός, ἔχων σπερμάτια ἐν λοβοῖς, ἐξ ὦν γίνεται τό καλούμενον ὀρόβινον ἄλευρον ὅ πρός τήν ἰατρικήν χρῆσιν ἀρμόζει ۠ ἔστι δέ καρηβαφικός, κοιλίας ταρακτικός, αἶμα δέ δ' οὔρων ἄγει, ἐφθός παρατιθέμενος. Βοῦς δέ λιπαίνει εἴ   βρωθείη.

 

* Ρόβιν λέγεται στην Κύπρο και το ρόδι, ο καρπός της ροδιάς, για το οποίο βλέπε στο λήμμα ροβκιά ή ροδκιά.