«Αγροτική»

Μηνιαία αγροτική, πολιτική και κοινωνική επιθεώρηση. Εκδιδόταν από το 1947 μέχρι το 1960 και απηχούσε τις απόψεις της αγροτικής οργάνωσης ΠΕΚ. Εκδότης και διευθυντής της ήταν ο Μελής Ζαχαριάδης.