«Αγροτικός Κήρυξ»

Εβδομαδιαία εφημερίδα, που άρχισε να εκδίδεται το 1953, με υπεύθυνο τον Ανδρέα Αζίνα. Εκδιδόταν ως το 1955, όταν συνελήφθηκε το πλοιάριο «Άγιος Γεώργιος» και ο Αζίνας, που βρισκόταν στο εξωτερικό για την προετοιμασία του αγώνα της ΕΟΚΑ, δεν μπορούσε να επιστρέψει στην Κύπρο.