Σέλευκος

Image

Όνομα έξι συνολικά βασιλιάδων της δυναστείας των Σελευκιδών. Η δυναστεία ιδρύθηκε από τον Σέλευκο Α΄ Νικάτορα ή Σωτήρα, ένα των σπουδαιότερων στρατηγών του Μεγάλου Αλεξάνδρου κι ένα των σημαντικότερων διαδόχων του. (Βλέπε Βίντεο)

 

Μετά τον διαχωρισμό της αυτοκρατορίας του Αλεξάνδρου και τις έριδες μεταξύ των επιγόνων, ο Σέλευκος Α' πραγματοποίησε νέα μεγάλη εκστρατεία στην Ανατολή, μέχρι και την Ινδία. Ίδρυσε πολλές πόλεις (αναφέρονται συνολικά δώδεκα) που η κάθε μια ονομαζόταν Σελεύκεια. Αναμείχθηκε ενεργά στους πολέμους μεταξύ των επιγόνων, τελικά δε το κράτος του περιορίστηκε στην έκταση της σημερινής Συρίας (ωστόσο τα ακριβή όρια του βασιλείου των Σελευκιδών είναι ασαφή). Όταν ο Σέλευκος Α' κατέστρεψε την Αντιγονία κι έκτισε την Αντιόχεια τη μεγάλη, την ενδοξότερη από τις 28 Αντιόχειες της Αρχαιότητας, επί του ποταμού Ορόντη, απέναντι από την Κύπρο, το 293 π.Χ. (ή το 300 π.Χ. κατ’ άλλους), στην ίδρυση της νέας πόλης πήραν μέρος και Κύπριοι. Όπως αναφέρουν ο Μαλάλας κι ο Λιβάνιος, οι Κύπριοι αυτοί βρίσκονταν εγκατεστημένοι πολύ πιο πριν στη Συρία, αφ’ ότου ακολούθησαν εκεί την Αμυκή, κόρη του βασιλιά της Κύπρου Σαλαμίνου. Ο Σέλευκος μετέφερε τους Κυπρίους αυτούς στη νέα πόλη που είχε ιδρύσει, μαζί με Αθηναίους και Κρήτες. Η θρυλική Κυπρία Αμυκή θεωρείται ότι αποτελούσε την προσωποποίηση της πεδιάδας Αμκ της Συρίας. Η ιστορία της αποτελεί έκφραση των παλαιότατων δεσμών της Κύπρου με την Άνω Συρία. Πέρα από τον μύθο, παραμένει το γεγονός ότι ο Σέλευκος χρησιμοποίησε Κυπρίους μεταξύ των πρώτων πολιτών της μεγάλης Αντιόχειας που είχε ιδρύσει.

 

Με την Κύπρο σχετίστηκαν και διάφορα άλλα μέλη της δυναστείας των Σελευκιδών, ιδιαίτερα δε μερικά μέλη της απ' όσα έφεραν το όνομα Αντίοχος. Βλέπε λήμματα: Αντίοχος Β’ Θεός, Αντίοχος Γ’ ο Μέγας και Αντίοχος Δ ' ο Επιφανής.

Φώτο Γκάλερι

Image