Σελώνα

Image

Mauremys caspica rivulata. Χελώνα των γλυκών νερών που ανήκει στην οικογένεια των Εμυδιδώv (Emydidae). Το συνηθισμένο μήκος της είναι 20 εκ., κάποτε όμως μπορεί να φθάσει και τα 30 εκ. περίπου. Το χρώμα της είναι πράσινο και κάποτε καστανό. Τρέφεται με υδρόβια ζώα, έντομα και ερπετά. Εμφανίζεται σε αρκετές περιοχές της Κύπρου, όπως στην Αθαλάσσα, τον Κοτσιάτη, το Γέρι, τη Μια Μηλιά, αλλά οι αριθμοί της μειώνονται συνεχώς.