Σίκων Κύπριος

Image

Κύπριος γλύπτης της Αρχαιότητας. Έζησε τον 6ον αιώνα π.Χ., όπως μαρτυρείται από επιγραφή του ίδιου αιώνα, σε βάση αγάλματος που βρέθηκε στην πόλη Ναύκρατιν της Αιγύπτου: Σίκων ἐποίησε Κύπριος. Το χαμένο άγαλμα που είχε κάμει ο Κύπριος καλλιτέχνης και είχε στηθεί στη βάση αυτή, αφιερώθηκε στον Ηρακλή από κάποιον Αριστίωνα. Για τον Σίκωνα δεν υπάρχουν άλλες επιγραφικές ή φιλολογικές μαρτυρίες. Για τούτο δεν είναι γνωστή η κυπριακή πόλη από την οποία καταγόταν, ούτε άλλα έργα του.

 

Βλέπε λήμμα: Αίγυπτος και Κύπρος

 

 Η Ναύκρατις ήταν η παλαιότερη αρχαία ελληνική αποικία στην Αίγυπτο που χρησίμευσε ως συνδετικός και εμπορικός σταθμός μεταξύ του ελληνικού και του αιγυπτιακού πολιτισμού. Η Ναύκρατις (ή Ναυκράτης, σημαίνει ναυτική διοίκηση στα ελληνικά) ήταν ένας εμπορικός σταθμός στον οποίο η Ελλάδα είχε αποκλειστικά εμπορικά δικαιώματα. Ιδρύθηκε από εμπόρους από τη Μίλητο, μια αρχαία ελληνική πόλη στη δυτική ακτή της Ανατολίας. Σύντομα εγκαταστάθηκαν εκεί Έλληνες από άλλα μέρη της Ελλάδας.

 

Βλέπε λήμμα: Ναύκρατις

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια