Κρίτων κιθαρωδός

Image

Αρχαίος Κύπριος καλλιτέχνης που έζησε κατά τα Ελληνιστικά χρόνια. Ήταν κιθαρωδός, δηλαδή τραγουδιστής με συνοδεία κιθάρας. Το όνομα και η ειδικότητά του αναγράφονται σε αρκετά φθαρμένη επιγραφή, χαραγμένη σε μαρμάρινη βάση αγάλματος, που βρέθηκε στην Πάφο. Στην επιγραφή αναφέρονται τα ονόματα των μελών του διοικητικού συμβουλίου της ισχυρής τότε συντεχνίας των τεχνιτών του θεάτρου (για την οποία βλέπε σχετική αναφορά στο λήμμα θέατρο). Ο κιθαρωδός Κρίτων ήταν ένα από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της συντεχνίας. Άλλα μέλη του είχαν άλλες ειδικότητες, όπως συγγραφείς και ηθοποιοί.