Βιγιόν Φρανσουά Francois Villon

Γάλλος λυρικός και σατιρικός ποιητής, ασυμβίβαστος και περιπετειώδης (1431 - μετά το 1463). Στην Ballade des Seigneurs du temps jadis = Μπαλάντα για τους άρχοντες των περασμένων χρόνων, αναφέρεται και στον «le roy de Chypre de renon» - «τον βασιλιά της Κύπρου τον ξακουστό», χωρίς να τον κατονομάζει. Ο George Hill, συμφωνώντας με τον Jules La Monte, δέχεται ότι ο βασιλιάς αυτός δεν ήταν άλλος από τον διάσημο και ένδοξο βασιλιά της Κύπρου Πέτρο Α' (1359-1369), ήρωα της μεσαιωνικής χριστιανοσύνης για τους αντιμουσουλμανικούς αγώνες του.