Αδραχτάς ή αγραχτάς

Image

To μεγάλο αδράχτιν που χρησιμοποιείται για το κλώσιμο μαλλιού, η μεγάλη άτρακτος (=ατρακτιάς - ατραχτάς - αδραχτάς).