Στασίνος

Image

Αρχαίος Κύπριος επικός ποιητής, στον οποίο αποδίδονται τα Κύπρια  Ἔπη. Πληροφορίες για τον Στασίνο βρίσκονται στο έργο του Αθήναιου, του Κλήμη Αλεξανδρέως, του Σουίδα, του Τζέτζη, του Φωτίου, στα Ἑλληνικά  Ἀνέκδοτα, στα Σχόλια στην Ἰλιάδα και στα Σχόλια στον Εὐθύφρονα του Πλάτωνος.

 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές ο Στασίνος ήταν σύγχρονος του Ομήρου και γαμπρός του από τον γάμο του με την κόρη του Αρσιφόνη. Ο Τζέτζης και ο Φώτιος, ο οποίος αντλεί από τον Πρόκλο, γράφουν ότι τα Κύπρια  Ἔπη τα έγραψε ο  Όμηρος, τα έδωσε όμως στον Στασίνο ως προίκα για την κόρη του, και ονομάστηκαν «Κύπρια» από την πατρίδα του Στασίνου.

 

Οι ίδιοι αυτοί συγγραφείς, όπως και οι άλλες φιλολογικές πηγές που αναφέρονται στα Κύπρια  Ἔπη, τα αποδίδουν στον Στασίνο, εκτός από τον Αθήναιο, που προσθέτει ως πιθανούς ποιητές τους και τον Ηγησία ή τον Κυπρίαν τον Αλικαρνασσέα, και τον Φώτιο που αναφέρει πιθανό ποιητή τους τον Ηγησίνο τον Σαλαμίνιο.

 

Για το περιεχόμενο των Κυπρίων  Ἐπῶν βλέπε στο σχετικό λήμμα.

Φώτο Γκάλερι

Image