Σύγκελλος Γεώργιος

Βυζαντινός συγγραφέας του 8ου-9ου αιώνα μ.Χ., ο οποίος έγραψε μεταξύ άλλων και το έργο Ἐκλογή Χρονογραφίας ἀπό Ἀδάμ μέχρι Διοκλητιανο. Γράφοντας σ' αυτό για την εθνολογία των Κυπρίων διατυπώνει την άποψη ότι οι Κύπριοι, όπως και οι Ρωμαίοι και τα έθνη της Ελλάδος, κατάγονταν από τους Κιτιείς που ήταν απόγονοι του Ιωυάν*. Αντλώντας από τον συγγραφέα Αφρικανό αναφέρει ότι η Κύπρος λεγόταν και Θαρσίς. Γράφει επίσης για τον στωικό Ζήνωνα και τον διάδοχό του Κλεάνθη. Αφηγείται ακόμη ο Σύγκελλος γεγονότα της περιόδου των Πτολεμαίων που επηρέασαν την Κύπρο: τη σύγκρουση των δυο Πτολεμαίων αδελφών Πτολεμαίου Στ' Φιλομήτορος και Πτολεμαίου Ζ' Ευεργέτη και τη μεγαλοψυχία του πρώτου προς τον δεύτερο, στον οποίο παραχώρησε και την Κύπρο. Την εκδίωξη, από τη μητέρα του Κλεοπάτρα, του Πτολεμαίου Η' Λαθύρου, που κατέφυγε και βασίλευε στην Κύπρο, όπου αργότερα έφθασε και ο μικρότερος αδελφός του Αλέξανδρος, ο οποίος σκοτώθηκε από τον ναύαρχο Χαιρέα. Τέλος ο Σύγκελλος αναφέρει ότι στους σεισμούς του 77 μ.Χ. γκρεμίστηκαν τρεις κυπριακές πόλεις.