Λυκούργος Λυκόφρονος Βουτάδης

Image

Αθηναίος ρήτορας του 4ου αιώνα π.Χ., γνωστός κυρίως από τον μοναδικό σωθέντα λόγο του Κατά Λεωκράτους. Ο Λυκούργος, εκτός άλλων, υπήρξε και υπεύθυνος για τα οικονομικά των Αθηνών κατά την περίοδο 338-326 π.Χ. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του αυτών, πιθανότατα, συνηγόρησε υπέρ της παραχώρησης γης από τον δήμο των Αθηναίων στους Κιτιείς εμπόρους της πόλης για την ίδρυση ιερού της Αφροδίτης. Η εισήγηση του Λυκούργου έγινε δεκτή από τον δήμο, όπως μαρτυρείται από επιγραφή του 333/332 π.Χ., που περιλαμβάνει το σχετικό ψήφισμα της πόλης των Αθηνών.