Σταλιά

Πιθανή ονομασία μεσαιωνικού οικισμού της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Ο οικισμός βρισκόταν στη χερσόνησο της Καρπασίας και σε παλαιούς χάρτες της Κύπρου παρουσιάζεται με την ονομασία Stalia (=Σταλιά).

 

Αλλού όμως αναφέρεται ως Σκαλιά (τα).

 

Σχετικά μ' αυτόν, δες λήμμα Σκαλιά ή Σταλιά.