Ταμιράδες

Οικογένεια ιερέων και μάντεων στην αρχαία Κύπρο, που εθεωρείτο ότι κατάγονταν από τον μυθικό Ταμίρα. Βλέπε λήμμα Ταμίρας.