Στάσανδρος ο Κύπριος

Ιστορικό πρόσωπο της Αρχαιότητας. Ο Στάσανδρος έζησε και έδρασε στα πρώτα χρόνια των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου.   Όπως αναφέρει ο Διόδωρος ο Σικελιώτης (18.39.6.-19.26.3), όταν ο Αντίπατρος, μετά τον θάνατο του Αλεξάνδρου, έκαμε αναδιανομή των επαρχιών της Ασίας (322-321 π.Χ.), διόρισε τον Στάσανδρο τον Κύπριο σατράπη της Αρίας και της Δραγγινής, περιοχών που μέχρι τότε διοικούσε ο επίσης Κύπριος Στασάνωρ* ο Σόλιος, διορισμένος από τον ίδιο τον Αλέξανδρο.

 

Αργότερα (317 π.Χ.) ο Στάσανδρος, παίρνοντας στρατό και από τη Βακτριανή, τάχθηκε με το μέρος του Ευμένους εναντίον του Αντιγόνου, με 1.500 πεζούς και 1.000 ιππείς. Στη μάχη που διεξήχθη ο Ευμένης τοποθέτησε τον Στάσανδρο ως στρατηγό στο αριστερό κέρας με 950 ιππείς του.

 

Τα σχετικά με την ανάθεση στον Στάσανδρο της διοίκησης των Αρίων και των Δράγγων (ή Δραγγηνών) βεβαιώνει και ο Φώτιος (Βιβλιοθ., 82), ο οποίος αντλεί από το έργο του Δέξιππου Τά μετά Ἀλέξανδρον.