Αθάσιν

Μεσαιωνικό χωριό της Κύπρου που δεν υπάρχει πια. Γίνεται γι’ αυτό αναφορά στο Χρονικό του Γεώργιου Βουστρώνιου όπου αναφέρεται σαν ένα από τα τρία χωριά που παραχωρήθηκαν από τον βασιλιά της Κύπρου Ιάκωβο Β΄ (1464 -1473) στον ευγενή Νικόλαο Μοραμπίτ. Τα άλλα δυο χωριά ήσαν η Βυζακιά και το Καύκαλλο. Από τα τρία αυτά χωριά σήμερα εξακολουθεί να υφίσταται μόνο η Βυζακιά, ενώ κοντά στη θέση του χωριού Καύκαλλο υπάρχει σήμερα το χωριό Άγιος Γεώργιος Καυκάλλου.

 

Ο Φλώριος Βουστρώνιος (16ος αιώνας), στο έργο του «Ιστορία της Κύπρου» γραμμένο στην ιταλική, μνημονεύει επίσης τον οικισμό Αθάσιν (Athassi ή και Achasi) ως φέουδο που το 1461 εδόθη από τον βασιλιά της Κύπρου Ιάκωβο Β’ στον Νικόλαο Μοραμπίτ, μαζί με τα άλλα δύο προαναφερθέντα χωριά.

 

Σε μεσαιωνικούς χάρτες βρίσκεται σημειωμένος οικισμός με το όνομα Atassi κοντά στη Βυζακιά και στ' ανατολικά της.