Τρεβιζάνο Νταβίτ Davide Trevisano

Βενετός ανώτατος αξιωματούχος στην Κύπρο κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας. Υπηρέτησε ως τοποτηρητής (luogotenente) με έδρα τη Λευκωσία, κατά το 1563-1564.